MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE
Informacija atnaujinta 2013.06.26
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

    Lopšelyje-darželyje ,,Vilnelė" vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:
- pusryčiai 8.50 - 9.00 val.
- pietūs 12.30 - 12.50 val.
- vakarienė 16.15 - 16.20 val.

    Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt. numato
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

    Maitinimo normos mokestį rasite čia.
KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS "DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE"
parsisiųsti MS Word formatu


    Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt.) dydžio.
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS   
parsisiųsti MS Word formatu


    Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-115 vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas tėvai moka 2 Lt., o pagal priešmokyklinio ugdymo programas  - 1 Lt. atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
   
    Mokestis skaičiuojamas už einamą mėnesį ir mokamas iki mėnesio 23 d.