PEDAGOGAI
Informacija atnaujinta 2014.01.29
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Specialybė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Kontaktinis telefono nr.
1.
Dalė Sutkutė
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
(8 37) 362485
2.
Jovita
Bobinienė
Aukštesnysis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
(8 37) 362485
3.
Ona Baranauskienė
Aukštesnysis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
(8 37) 362485
4.
Edita
Burbienė
Aukštesnysis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
(8 37) 362485
5.
Diana
Grinienė
Aukštasis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
(8 37) 362485
6.
Sonata Ustinavičienė
Aukštasis
Lietuvių kalba ir literatūra
Auklėtoja
Nesuteikta
(8 37) 362485
7.
Loreta
Šlekonienė
Aukštesnysis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
(8 37) 362485
8.
Ineta
Čiužienė
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija
Auklėtoja
Auklėtoja
(8 37) 362485
9.
Ona
Kavaliūnaitė
Aukštesnysis
Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja
Auklėtoja
Auklėtoja
(8 37) 362485
10.
Aušra Dubosienė
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
(8 37) 362485
SPECIALISTAI
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Išsilavinimas
Specialybė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Kontaktinis
telefono nr.
1.
Vilija
Misevičiūtė
Aukštasis
ikimokyklinės
įstaigos logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė
Logopedė - metodininkė
(8 37) 362485
2.
Giedrė Motiejūnienė
Aukštasis,
muzikos magistras
Muzikos mokytoja
Muzikos mokytoja
muzikos mokytoja metodininkė
(8 37) 362485
3.
Renata Bezykornova
Aukštasis,
sporto psichologijos magistras
Sporto mokytoja
Kūno kultūros pedagogė
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
(8 37) 362485
4.
Sandra Laurikaitienė
Socialinio darbo magistras
Socialinė pedagogika ir psichologija
Socialinė pedagogė
Vyresnioji socialinė pedagogė
(8 37) 362485