VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA
LAISVOS VIETOS

    Informaciją apie laisvas vietas Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė" grupėse rasite, paspaudę šią nuorodą:
Laisvos vietos Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė" grupėse

    Internetinis adresas, kuriuo pasinaudojus galima rasti informaciją apie laisvas vietas Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, informaciją tėvams, statistinę informaciją bei informaciją apie įstaigas: http://darzeliai.kaunas.lt
Informacija atnaujinta 2013.06.26
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt

Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ,,Vilnelė" reglamentuoja
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
parsisiųsti MS Word formatu
                    

Atvykstant rašyti prašymo, turėti vaiko gimimo liudijimą  ir gyvenamosios vietos deklaraciją. Prašymą galima užpildyti atvykus į įstaigą arba namuose. Prašymo pavyzdį rasite čia.
PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į DARŽELĮ
parsisiųsti MS Word formatu


Pradedant lankyti įstaigą, reikalinga šeimos gydytojo pažyma apie vaiko sveikatos būklę.
          

Su ugdytinio tėvais įstaiga sudaro dvišalę sutartį.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS
parsisiųsti MS Word formatu