PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2013.06.26
STRATEGINIAI TIKSLAI  2013-2015 M.


1.      Pagerinti ugdymo kokybę, sudarant sąlygas vaikų individualių gebėjimų sklaidai ir saviraiškai.

2.      Stiprinti, plėtoti bendruomenės ryšius.

3.      Atnaujinti įstaigų patalpų ir įrangos būklę.ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2013 M.


1.     Tobulinti muzikai gabių vaikų ugdymą, sudarant sąlygas jų individualių gebėjimų sklaidai ir saviraiškai.

2.   Gerinti įstaigos estetinį vaizdą, atnaujinant koridoriukų interjerą ir apšvietimą, naudojant 2 % GPM, savivaldybės, turto priežiūros ir remonto programos lėšas.