SPECIALISTŲ PASLAUGOS
Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisjija
Pirmininkas direktorė Virginija Vorobjovienė
8 37 363 641


  • LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:
            -    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;
            -    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;
            -    tėvų konsultavimas.

Logopedė Vilija Misevičiūtė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com

Darbo laikas
I, III, IV, V - 7.30-12.54 val.
II - 13.30-18.54 val.  • KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI 3-7 m. vaikams du kartus savaitėje

Korekciniai užsiėmimai vaikams, turintiems judamojo aparato sutrikimų.

Kūno kultūros pedagogė Renata Bezykornova
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com

Darbo laikas
I - 8.00-15.00 val.
II, IV - 13.15-17.00 val.
III - 8.00-14.00 val.
V - 8.30-14.00 val.

  • SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMOMS
Socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com

Darbo laikas
I, II, IV, V - 15.15 - 18.51 val.
III - 7.55 - 9.43 val. ir 17.35 - 19.23 val.

© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2013.06.26