ĮSTAIGOS TARYBA
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" TARYBA

Pirmininkas: Ineta Čiužienė
Sekretorius:  Jūratė Pajaujienė
Nariai:    Kristina Varanavičienė
                    Greta Sipavičienė
                    Ingrida Kostrice
                    Virginija Vorobjovienė
                    Rūta Godelė

Informacija atnaujinta 2013.06.26
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt