VIZIJA, MISIJA
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2013.06.26
VIZIJA

    Atvira naujovėms ikimokyklinė įstaiga, aprūpinta moderniomis technologijomis, kurioje kūrybingos bei profesionalios pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka, ugdomas iniciatyvus, atsakingas, pilietiškas ateities žmogus.MISIJA

    Kokybiškai įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kvalifikuotą pagalbą šeimai, globojant ir ugdant 2-7 metų vaikus, rengiant juos mokyklai. Sudaryti sąlygas vaiko iniciatyvai ir saviraiškai, tenkinant jo prigimtinius poreikius ir siekiant  individualių galimybių sklaidos.